PENDUDUK SARAWAK

POPULASI SARAWAK MENGIKUT ETNIK DARI 1947 – 2010

PENDUDUK SARAWAK 2014

PENDUDUK MELAYU: 1947 – 2010

BILANGAN & JUMLAH PENINGKATAN

PERATUSAN PENINGKATAN

PURATA KADAR PERTUMBUHAN TAHUNAN