OBJEKTIF

EKONOMI

  • Menjana sumber dana dan membentuk masyarakat usahawan berdaya lasak untuk mengumpul kekayaan, meguasai ekonomi dan membiayai projek dan program AKYBMS

POLITIK

  • Mengukuhkan perpaduan dan melatih pemimpin untuk mengekalkan dan menguatkan mercu kuasa Kerajaan Negeri Sarawak

PENDIDIKAN

  • Meningkatkan pencapaian dalam pendidikan rendah dan menengah untuk memastikan 50% keluarga Melayu Sarawak memiliki ijazah dan 50% lagi memiliki diploma yang berkualiti

AGAMA dan BUDAYA

  • Menyemarakkan ajaran Islam dan warisan budaya untuk membentuk bangsa Melayu Sarawak tanpa masalah sosial serta sejahtera di dunia dan di akhirat

KELUARGA dan BELIA

  • Membangunkan keluarga besar berlandaskan ajaran Islam dengan sekurang-kurangnya 7 orang anak ke arah mencapai komposisi 60% penduduk Sarawak
  • Membentuk generasi ulul albab yang berdisiplin untuk melahirkan pemimpin pelapis bagi memastikan keunggulan dan kecemerlangan bangsa Melayu selama-lamanya